Akcja Katolicka

Opiekun grupy: Ks. Proboszcz Marek Marchut

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 10 członków.

 

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne, przeprowadzają zbiórki pieniężne na rozmaite cele, włączają się w przygotowanie religijnych uroczystości parafialnych.

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu (czyli katolików czynnie zaangażowanych na rzecz szerzenia doktryny kościelnej, wychowania katolickiego, kształtowania inspirowanych nauką etyczną Kościoła postaw moralnych, czuwających nad ureligijnieniem wszystkich obszarów życia jednostki i społeczeństwa, szczególnie tam, gdzie bezpośrednio nie dociera duchowieństwo.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych.

kkkdkkdd