Caritas

.

Opiekun grupy: Ks. Proboszcz Marek Marchut

Parafialne Zespoły Caritas są to podstawowe jednostki Caritas Diecezji Rzeszowskiej, skupiające wolontariuszy. Do Parafialnego Zespołu Caritas może należeć każdy kto chce pomóc i poświęcić się realizacji idei Caritas. Praca Parafialnych Zespołów Caritas skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności Parafialne Zespoły Caritas kierują się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie musi być to tylko pomoc materialna. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym. Można stwierdzić, że Parafialne Zespoły Caritas są „przedłużeniem rąk” Caritas Archidiecezjalnej. Połączone są one w dziesięć okręgów. Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas w poczuciu odpowiedzialności za pełnienie posługi miłosierdzia powinni troszczyć się o pogłębienie własnego życia religijnego poprzez pracę nad sobą, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, udział w dniach skupienia i rekolekcjach.