Duszpasterze

KSIĘŻA OBECNIE PRACUJĄCY W PARAFII CIEKLIN

  • Ks. Proboszcz Marek Marchut
  • Ks. Prałat Franciszek Motyka
  • Ks. Wikariusz Krzysztof Stawarz