Czytania na środę, 10 maja 2023
10 maja, 2023
Rozważanie na czwartek, 11 maja 2023
11 maja, 2023

Książka dnia, 11 maja 2023

Benedykt XVI

Co to jest chrześcijaństwo?

https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59209

To bardzo osobista książka Benedykta XVI, który u kresu życia zaczął porządkować liczne swoje wypowiedzi i pisma z czasu, kiedy był już papieżem emerytem. Czytelnik znajdzie tu, oprócz szeregu niepublikowanych jeszcze tekstów papieża Benedykta, również te znane, jednak poszerzone i duchowo pogłębione przez samego autora. Stanowią one jego prawdziwy testament duchowy.

Source: czytanie

kkkdkkdd