Czytania na niedzielę, 12 maja 2019
12 maja, 2019
Rozważanie na poniedziałek, 13 maja 2019
13 maja, 2019

Książka dnia, 13 maja 2019

Scott Hahn

Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51445

„Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!” (Mt 26, 42) – tak modlił się Jezus w Ogrójcu. Dlaczego porównywał swoją mękę do wypicia kielicha? I skoro ofiara Jezusa na Kalwarii jest jedna i wystarczająca, to dlaczego katolicy wierzą, że każda Eucharystia jest ofiarą?

Source: czytanie

kkkdkkdd