Czytania na czwartek, 12 września 2019
12 września, 2019
Rozważanie na piątek, 13 września 2019
13 września, 2019

Książka dnia, 13 września 2019

św. Jan Chryzostom

Homilie do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51209

Homilie św. Jana Chryzostoma do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian to pierwszy tom serii wydawniczej Biblia Ojców. Obejmuje ona przekłady na język polski biblijnych homilii, kazań i komentarzy zarówno ojców Kościoła, jak i najwcześniejszych pisarzy kościelnych

Source: czytanie

kkkdkkdd