Czytania na wtorek, 14 stycznia 2020
Styczeń 14, 2020
Rozważanie na środę, 15 stycznia 2020
Styczeń 15, 2020

Książka dnia, 15 stycznia 2020

o. Thomas Keating

Zaproszenie do miłości. Droga chrześcijańskiej kontemplacji

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=52846

Regularna praktyka modlitwy głębi daje początek procesom uzdrowienia, które można nazwać „Bożą terapią”. Osiągnięty w trakcie modlitwy poziom głębokiego odpoczynku pozwala spulchnić ubity grunt wokół emocjonalnych chwastów rozsianych w naszej nieświadomości, która wydaje się ich siedliskiem.

Source: czytanie