Czytania na niedzielę, 16 lipca 2023
16 lipca, 2023
Rozważanie na poniedziałek, 17 lipca 2023
17 lipca, 2023

Książka dnia, 17 lipca 2023

Jak podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą

https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59488

Jak podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą? To jedno z najważniejszych pytań dla osób pragnących podążać drogami pogłębionego życia duchowego. Było ono istotne także dla św. Ignacego Loyoli, który kwestie wyboru, decyzji i wypełniania Bożej woli stawia przed odprawiającymi Ćwiczenia duchowe przede

Source: czytanie

kkkdkkdd