Czytania na czwartek, 1 lutego 2018
1 lutego, 2018
Rozważanie na piątek, 2 lutego 2018
2 lutego, 2018

Książka dnia, 2 lutego 2018

MARIA Z AGREDY
Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Matki Boskiej

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=9391
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku czytelniczego, „Michalineum” zamieściło w swoim planie godny uwagi tytuł z zakresu mistyki. Jego lektura odrywa od codziennych szarych spraw i prowadzi ku nadprzyrodzoności. Podniesienie myśli w sferę ducha sprawia, że Bóg staje się bliższy, cel ostateczny bardziej realny, przykład zaś Najświętszej Maryi Panny wzniosły, możliwy do naśladowania, a nawet konieczny. Autorką „Mistycznego Miasta Bożego” jest czcigodna służebnica Boża – Maria od Jezusa, przeorysza klasztoru Franciszkanek w Agredzie (Hiszpania). Świątobliwa Maria z Agredy zmarła w roku 1665, pozostawiwszy dzieło, będące plonem mistycznych objawień i zawierające obszerny opis żywota Najświętszej Maryi Panny.

Source: czytanie

kkkdkkdd