Czytania na poniedziałek, 19 czerwca 2023
19 czerwca, 2023
Rozważanie na wtorek, 20 czerwca 2023
20 czerwca, 2023

Książka dnia, 20 czerwca 2023

Amedeo Cencini FdCC

Moc w słabości się doskonali. Zeszyt Formacji Duchowej nr 99

https://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=59335

Ten Zeszyt jest o tym, o czym świat nie chce rozmawiać, na co się radykalnie nie godzi, co wyśmiewa i odrzuca. Jest o słabości, której cały świat się boi, kontestuje ją i z nią walczy. Tymczasem Bóg się nie boi naszej słabości, ale czyni ją miejscem spotkania z nami i błogosławieństwa

Source: czytanie

kkkdkkdd