Czytania na wtorek, 19 września 2017
19 września, 2017
Rozważanie na środę, 20 września 2017
20 września, 2017

Książka dnia, 20 września 2017

św. Alfons Maria de Liguori
Zasady życia chrześcijanina
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47134
Św. Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów i doktor Kościoła, był przekonany, że „Bóg chce mieć wszystkich świętymi, każdego w swoim stanie”. W trosce o zbawienie wszystkich ludzi, pisał swoje dzieła prostym i komunikatywnym językiem, dlatego trafiają one do czytelnika nawet z odległej od niego epoki. Jednocześnie są pełne emocji, przepojone jego własną żarliwą miłością do Zbawiciela oraz pragnieniem, by inni również Go kochali. Niniejsza książka stanowi swoiste kompendium myśli Świętego na temat sposobów realizacji powołania chrześcijanina do zbawienia: od środków wytrwania w łasce, przez praktyki modlitewne, do głównych cnót chrześcijanina na co dzień.

Source: czytanie

kkkdkkdd