Czytania na piątek, 22 marca 2019
22 marca, 2019
Rozważanie na sobotę, 23 marca 2019
23 marca, 2019

Książka dnia, 23 marca 2019

Jerzy Zieliński OCD

Gdy odmawiasz Ojcze nasz…

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51013

„Ojcze nasz” pojawia się na ustach wierzącego człowieka wielokrotnie w ciągu dnia: w modlitwie osobistej, we Mszy świętej, podczas odmawiania różańca czy brewiarza. Przy tej częstotliwości umknąć może uwadze modlącego się, z jakimi treściami ma tak naprawdę do czynienia.

Source: czytanie

kkkdkkdd