Czytania na niedzielę, 24 grudnia 2017
24 grudnia, 2017
Rozważanie na poniedziałek, 25 grudnia 2017
25 grudnia, 2017

Książka dnia, 25 grudnia 2017

Modlitewnik rodzinny. Modlitwy zawierzenia, uzdrowienia i nadziei
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47735
Modlitewnik rodzinny zawiera najpiękniejsze modlitwy, które pomogą całej twojej rodzinie dojrzewać i wzrastać w wierze. Z jego pomocą możesz wypraszać liczne łaski dla współmałżonka, modlić się o dar życia, powierzać Panu Jezusowi swoje dzieci, a także uczyć je najpiękniejszych form rozmowy z Bogiem. Obok aktów zawierzenia i wielu modlitw o wstawiennictwo świętych znajdziesz tutaj również modlitwy, za sprawą których zaprosisz Pana Jezusa do swojego życia w każdej chwili: podczas nauki, pracy, korzystania z internetu, codziennych obowiązków oraz problemów i życiowych wyzwań.

Source: czytanie

kkkdkkdd