Czytania na wtorek, 24 października 2017
24 października, 2017
Rozważanie na środę, 25 października 2017
25 października, 2017

Książka dnia, 25 października 2017

o. Gabriel Jacquier
Życie maryjne. Czarne zeszyty
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47236
„Maryja – pisał św. Augustyn – zanim poczęła Chrystusa w łonie w sposób cielesny, najpierw poczęła Go sercem i umysłem na drodze wiary.” Stając się uczennicą Chrystusa, „bardziej strzegła prawdy w sercu niż ciała w łonie. Być w sercu – dodawał ten wielki święty – znaczy więcej niż być w łonie.” Znów Izaak ze Stella pisał: ,,W tabernakulum łona Maryi Chrystus przebywał dziewięć miesięcy, w tabernakulum wiary Kościoła – aż do końca świata, w wiedzy i miłości wiernej duszy – przez wieczność:. Ojciec Gabriel Jacquier ukazuje mistyczną role”Serca Maryi” jako „łona wiary”, w którym dojrzewamy do pełni Chrystusa. Autor opisuje drogę stawania się dzieckiem Maryi, by żyć w komunii z Głową Kościoła, „który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 23)

Source: czytanie

kkkdkkdd