Czytania na poniedziałek, 3 czerwca 2019
3 czerwca, 2019
Rozważanie na wtorek, 4 czerwca 2019
4 czerwca, 2019

Książka dnia, 4 czerwca 2019

Vinny Flynn

7 tajemnic Eucharystii

http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=51550

„Źródło i szczyt” – tak nazywał Eucharystię Sobór Watykański II. Jan Paweł II określał ją „największym skarbem Kościoła”. A jednak nawet żarliwi katolicy często nie rozumieją, na czym polega ten sakrament; przyjmują go bez wiary, że ma moc zmieniać codzienne życie.

Source: czytanie

kkkdkkdd