Czytania na wtorek, 3 października 2017
3 października, 2017
Rozważanie na środę, 4 października 2017
4 października, 2017

Książka dnia, 4 października 2017

Suzanne Giuseppi Testut
Franciszek z Asyżu. Prorok ekstremalny
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47205
Święty Franciszek z Asyżu – mistyk, promieniejący bezkompromisową wiarą, mistrz ubóstwa i prostoty, miłośnik wszelkiego Bożego stworzenia, wciąż fascynuje radykalizmem życiowych wyborów. Suzanne Giuseppi Testut pomaga nam na nowo odkryć właśnie takiego Biedaczynę z Asyżu – żarliwego teologa miłości, bezgranicznie kochającego Boga i człowieka.

Source: czytanie

kkkdkkdd