Czytania na piątek, 8 września 2017
8 września, 2017
Rozważanie na sobotę, 9 września 2017
9 września, 2017

Książka dnia, 9 września 2017

o. Karol Meissner OSB
Psychologia płciowości (CD-MP3-audiobook)
http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=47023
Płyta zawiera cykl wykładów wygłoszonych przez o. Karola Meissnera OSB w Studium Rodziny przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także w innych ośrodkach i duszpasterstwach rodzin. Autor, znany duszpasterz i lekarz, podejmuje takie kwestie jak: zadowolenie płciowe, funkcje płci w małżeństwie i w celibacie, stosunek seksualny, zasady wychowania kobiety i mężczyzny, płciowość a lęki, zachowania seksualne rodzące cierpienie itp. Połączenie głębokiej wiedzy i doświadczenia o. Karola z jego przystępnym językiem i poczuciem humoru to gwarancja prawdziwej uczty duchowej dla słuchaczy.

Source: czytanie

kkkdkkdd