Książka dnia, 9 maja 2019
9 maja, 2019
Czytania na czwartek, 9 maja 2019
9 maja, 2019

Rozważanie na czwartek, 9 maja 2019

Jakżeż mogę zrozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni, pytał Apostoła Filipa dworzanin etiopski. Wiara wymaga doświadczenia, ale nie ma doświadczenia bez jego interpretacji. Aby odkryć Boga, potrzebujemy człowieka, świadectwa i wspólnoty. Z drugiej strony, choć wyjaśnienie jest niezbędne, jednak wiarę daje sam Bóg. Tylko On nas może pociągnąć do siebie, a czyni to przez człowieka, przez wspólnotę, przez Kościół. Bóg wybrał drogę zrozumiałą i bliską, nasze człowieczeństwo; aby opowiedzieć nam o swojej miłości.

O. Andrzej Kuśmierski OP, „Oremus” kwiecień/maj 2007, s. 72

Source: czytanie

kkkdkkdd