Książka dnia, 11 czerwca 2023
11 czerwca, 2023
Czytania na niedzielę, 11 czerwca 2023
11 czerwca, 2023

Rozważanie na niedzielę, 11 czerwca 2023

Wierzymy w Boga, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Wierzymy, mając nadzieję wbrew nadziei, ponieważ nasza wiara dotyczy zbawienia przez zaufanie Bogu, który wzbudził Jezusa z martwych. Wierzymy Bogu niewidzialnemu, który obiecał, że nie zginiemy, jeśli całą ufność złożymy w Jezusie, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.
Marek Ristau

Source: czytanie

kkkdkkdd