Książka dnia, 10 maja 2019
10 maja, 2019
Czytania na piątek, 10 maja 2019
10 maja, 2019

Rozważanie na piątek, 10 maja 2019

Szaweł stoi na straży dawnych porządków. Przekonany o swojej sile i słuszności podejmowanych działań, nie spodziewa się, że w drodze do Damaszku spotka Tego, którego prześladuje. Utrata wzroku po spotkaniu z Jezusem to droga, dzięki której Paweł nauczy się słabości. Będzie prosił o pomoc, odda się w ręce obcych sobie ludzi, by stać się częścią wspólnoty, by przynależeć do Chrystusa i Jego Kościoła. Ciemność Damaszku stała się olśnieniem.

o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 75

Source: czytanie

kkkdkkdd