Książka dnia, 2 czerwca 2023
2 czerwca, 2023
Czytania na piątek, 2 czerwca 2023
2 czerwca, 2023

Rozważanie na piątek, 2 czerwca 2023

Obmyci Krwią Chrystusa, przebaczając naszym winowajcom, przystępujemy z ufną odwagą do tronu łaski i znajdujemy tam pomoc w każdej sprawie. Ojciec wszystkich, którzy proszą z wiarą, bez powątpiewania, obdarza chętnie i bez wypominania. Prosząc, mamy wierzyć, że już otrzymaliśmy to, o co prosimy. Tak, jeżeli w sercu swoim wierzymy, że stanie się to, co mówimy, nasza prośba zostanie spełniona. Szczęśliwy, kto wierzy w tę obietnicę Chrystusa.
Marek Ristau

Source: czytanie

kkkdkkdd