Książka dnia, 26 kwietnia 2019
26 kwietnia, 2019
Czytania na piątek, 26 kwietnia 2019
26 kwietnia, 2019

Rozważanie na piątek, 26 kwietnia 2019

Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Nie zbawia nas nasza własna pobożność ani dobre czyny, nie zbawiają nas systemy duchowości czy ideologie. Chrześcijaństwo to Osoba Jezus Chrystus oraz wydarzenie Jego śmierci i zmartwychwstania. Słuchanie słowa Bożego jest niekiedy bolesne, gdyż demaskuje naszą połowiczność w pójściu za Chrystusem i uporczywe trzymanie się własnych ścieżek (co jest de facto odrzuceniem Jezusa), ale w ten sposób Bóg objawia nam swoją miłość i woła nas do siebie.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 20

Source: czytanie

kkkdkkdd