Książka dnia, 28 lipca 2023
28 lipca, 2023
Czytania na piątek, 28 lipca 2023
28 lipca, 2023

Rozważanie na piątek, 28 lipca 2023

Dzisiejsze wspomnienie świętych Joachima i Anny przypomina nam, że pierwszym miejscem, z którego wychodzą ludzie święci, jest rodzina. Rodzina jako wspólnota osób jest również pierwotnym znakiem najdoskonalszej rodziny, jaką jest Trójca Święta. Rodzina jest miejscem świętym, gdyż przez powoływanie nowego życia uczestniczy w Bożym dziele stworzenia, dlatego też jest tak bardzo atakowana przez nieprzyjaciela. Świadomi świętości rodziny, umacniajmy się Chlebem eucharystycznym, aby z niego czerpać siłę do pokonywania codziennych trudności.

Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 119

Source: czytanie

kkkdkkdd