Książka dnia, 8 lutego 2019
8 lutego, 2019
Czytania na piątek, 8 lutego 2019
8 lutego, 2019

Rozważanie na piątek, 8 lutego 2019

Nietrzeźwej mentalności świata, uciekającego w amok (władzy, chciwości, uwodzenia, kłamstwa, pychy), Ewangelia przeciwstawia trzeźwe życie w miłości; trzeźwe patrzenie na siebie, prostotę otwartości na drugiego, przytomne i pełne współczucia bycie z innymi w ich potrzebach. Realizm ufności, że Pan jako Wspomożyciel troszczy się o nas w naszych potrzebach i zagrożeniach. Serce Jezusa jest ochłodą i uzdrowieniem dla wszelkich naszych pogańskich namiętności i światłem nowego życia.

O. Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” styczeń-luty 2005, s. 142

Source: czytanie

kkkdkkdd