Książka dnia, 9 czerwca 2023
9 czerwca, 2023
Czytania na piątek, 9 czerwca 2023
9 czerwca, 2023

Rozważanie na piątek, 9 czerwca 2023

Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Panem. Jezus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Jezus jest Słowem. Słowo jest u Boga i Bogiem jest Słowo. Przed Nim zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem i Bogiem.
Marek Ristau

Source: czytanie

kkkdkkdd