Książka dnia, 10 kwietnia 2017
10 kwietnia, 2017
Czytania na poniedziałek, 10 kwietnia 2017
10 kwietnia, 2017

Rozważanie na poniedziałek, 10 kwietnia 2017

W Jezusie, naszym Zbawicielu, przenikają się delikatność i moc, potęga i czułość. Tylko taki Bóg mógł wejść w dramat ludzkiego grzechu, przyjmując grzesznika z bezwarunkową miłością, a zarazem mówiąc zdecydowanie „nie” grzechowi. Swój sprzeciw wobec niszczącego nas zła wyraził najradykalniej – oddając za nas swoje życie na krzyżu.

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 172

Source: czytanie

kkkdkkdd