Książka dnia, 25 lutego 2019
25 lutego, 2019
Czytania na poniedziałek, 25 lutego 2019
25 lutego, 2019

Rozważanie na poniedziałek, 25 lutego 2019

Duch Boży pozwala nam rozpoznawać dary naszego Stwórcy, żyć ufnością w Jego wszechmoc, postępować w sposób prawdziwie wolny. Inaczej czyni duch nieczysty, tak jak ten, który dręczył chłopca z dzisiejszej Ewangelii sieje zamęt, odbiera wolność, wprawiając duszę w odrętwienie, dąży do naszej zguby. Duch Jezusa, pełen przedwiecznej mądrości, udziela nam życia, pokoju, siły. By nas ogarnął i poprowadził, potrzeba z naszej strony modlitwy i ciszy, pozostawienia tego, co nas od Boga oddziela.

Małgorzata Konarska, „Oremus” luty 2003, s. 99

Source: czytanie

kkkdkkdd