Książka dnia, 26 czerwca 2023
26 czerwca, 2023
Czytania na poniedziałek, 26 czerwca 2023
26 czerwca, 2023

Rozważanie na poniedziałek, 26 czerwca 2023

Jedynie Chrystus jest Sędzią sprawiedliwym, my zaś mamy przebaczać sobie wzajemnie, a nie sądzić, krytykować, widzieć drzazgę w oku swego brata, nie dostrzegając przy tym własnych błędów i ułomności. Człowiek Boży miłuje braci, pociesza i podnosi, jest łagodny i miłosierny. Będziemy sądzeni przez Pana z miłości i dobroci. Liczy się tylko miłość, tylko miłość pozostanie, niebo to miłość, bo Bóg jest miłością.
Marek Ristau

Source: czytanie

kkkdkkdd