Książka dnia, 4 marca 2019
4 marca, 2019
Czytania na poniedziałek, 4 marca 2019
4 marca, 2019

Rozważanie na poniedziałek, 4 marca 2019

Królewicz Kazimierz (1458-1484) zapisał się w pamięci współczesnych jako człowiek modlitwy. Widywano go rozmodlonego w kościołach, a nawet pod drzwiami kościołów jeszcze zamkniętych. Kazimierz dał się także poznać jako mądry władca, kiedy zdarzało mu się zastępować ojca na urzędzie królewskim, i miłosierny opiekun ubogich. Śmierć królewicza opłakiwała cała Litwa i Korona, uznając tym samym jego królewską świętość.

Krzysztof Mądel SJ, „Oremus” luty/marzec 2000, s. 133-134

Source: czytanie

kkkdkkdd