Książka dnia, 8 maja 2023
8 maja, 2023
Czytania na poniedziałek, 8 maja 2023
8 maja, 2023

Rozważanie na poniedziałek, 8 maja 2023

Z podziwem dla świętości i nadzieją dla siebie patrzymy na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło nie musi nas pokonać. Dopóki tylko należymy do owczarni Chrystusa, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które jest darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu.

Source: czytanie

kkkdkkdd