Książka dnia, 13 czerwca 2020
13 czerwca, 2020
Czytania na sobotę, 13 czerwca 2020
13 czerwca, 2020

Rozważanie na sobotę, 13 czerwca 2020

Wierność Bogu niekiedy wymaga od nas radykalnych decyzji. Nie każdy ma wiarę i odwagę Elizeusza, który bez wahania porzuca dla Boga to, co jest mu drogie. O ileż łatwiej jest wynajdować tysiączne usprawiedliwienia dla odrzucenia Bożych dróg, przekonywać siebie, że prawdą jest to, co mówią moje emocje i pragnienia, a nie bezduszne na pozór słowa Bożych przykazań. Obyśmy z uczestnictwa we Mszy Świętej czerpali siłę do zawierzenia prostemu słowu Ewangelii: „Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Mira Majdan, „Oremus” czerwiec 2004, s. 51

Source: czytanie

kkkdkkdd