Książka dnia, 22 kwietnia 2023
22 kwietnia, 2023
Czytania na sobotę, 22 kwietnia 2023
22 kwietnia, 2023

Rozważanie na sobotę, 22 kwietnia 2023

Nocna żegluga Apostołów po wzburzonym jeziorze jest obrazem naszego życia. Nie możemy oczekiwać, jako chrześcijanie, jakiejś taryfy ulgowej. Wiara nie jest środkiem na uwolnienie się od życiowych problemów. Nasze życie jest zmaganiem, ale w tym zmaganiu jest przy nas Jezus Chrystus. Nawet pośród największych ciemności możemy usłyszeć w sercu głos, który nas zapewnia: Odwagi, Ja jestem, nie bój się!.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 50

Source: czytanie

kkkdkkdd