Książka dnia, 4 maja 2019
4 maja, 2019
Czytania na sobotę, 4 maja 2019
4 maja, 2019

Rozważanie na sobotę, 4 maja 2019

Nocna żegluga Apostołów po wzburzonym jeziorze jest obrazem naszego życia. Nie możemy oczekiwać, jako chrześcijanie, jakiejś taryfy ulgowej. Wiara nie jest środkiem na uwolnienie się od życiowych problemów. Nasze życie jest zmaganiem, ale w tym zmaganiu jest przy nas Jezus Chrystus. Nawet pośród największych ciemności możemy usłyszeć w sercu głos, który nas zapewnia: Odwagi, Ja jestem, nie bój się!.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 50

Source: czytanie

kkkdkkdd