Książka dnia, 19 lipca 2023
19 lipca, 2023
Czytania na środę, 19 lipca 2023
19 lipca, 2023

Rozważanie na środę, 19 lipca 2023

Boga poznajemy przede wszystkim dzięki temu, że On sam nam o sobie opowiedział. Gdyby pierwszy nam się nie objawił, nie bylibyśmy zdolni ani do poznania Boga, ani do kochania Go. Bo jakie stworzenie mogłoby prawdziwie kochać swego Stwórcę, wejść z Nim w relację, jeśli Ten nie dałby się poznać w swojej tajemnicy? Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 85

Source: czytanie

kkkdkkdd