Książka dnia, 22 kwietnia 2020
22 kwietnia, 2020
Czytania na środę, 22 kwietnia 2020
22 kwietnia, 2020

Rozważanie na środę, 22 kwietnia 2020

Zamiarem Boga jest zbawienie każdego człowieka. Nikt nie jest przez Niego odrzucony. Nie gorszy się On też żadnym z popełnionych przez nas grzechów. Co najwyżej sam człowiek może odmówić przyjęcia miłości Boga i wybrać zamknięcie się we własnym egoizmie. Bliskość Boga jest jak światło, w którym widać, co jest w nas brudne, co wymaga nawrócenia, uzdrowienia. I nawet jeśli sprawia nam to ból, to prowadzi on do oczyszczenia i tym większej radości.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 37

Source: czytanie

kkkdkkdd