Książka dnia, 5 lipca 2023
5 lipca, 2023
Czytania na środę, 5 lipca 2023
5 lipca, 2023

Rozważanie na środę, 5 lipca 2023

Chrystus uzdrawiał wszystkich opętanych przez diabła. On słowem wyrzucał złe duchy, wypuszczając zniewolonych na wolność. W Duchu Chrystusowym jesteśmy wolni, bo gdzie Duch Pański, tam wolność. Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła: dla pierwszych Panem jest Jezus, dla drugich Jezus nie jest Panem.
Marek Ristau

Source: czytanie

kkkdkkdd