Książka dnia, 6 lutego 2019
6 lutego, 2019
Czytania na środę, 6 lutego 2019
6 lutego, 2019

Rozważanie na środę, 6 lutego 2019

Św. Paweł Miki (ok. 1564-1597) był Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego. Poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz z grupą swoich współbraci jezuitów, a także wiernych świeckich. Jak relacjonuje żyjący ówcześnie autor, Paweł Miki z serca przebaczył swoim katom, a w krzyżu rozpoznał najzaszczytniejsze miejsce, na jakie kiedykolwiek wstąpił. Prośmy dla siebie o ducha wiary, abyśmy byli gotowi świadczyć o przynależności do Chrystusa w naszym życiu i śmierci.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” luty 2007, s. 28-29

Source: czytanie

kkkdkkdd