Książka dnia, 7 lutego 2018
7 lutego, 2018
Czytania na środę, 7 lutego 2018
7 lutego, 2018

Rozważanie na środę, 7 lutego 2018

Ludzie obdarzeni mądrością potrafią sprawić, że to, co zwykliśmy komplikować, staje się proste. W blasku mądrości ścieżki myślenia i postępowania stają się jasne i oczywiste, a jej światło budzi radość i uczy prawości jaśniejącej jak blask południa. Mistrzem mądrości jest Pan, którego słowo jest prawdą. Przychodzi On do nas tak często niepojętnych i uczy nas sprawiedliwości budowanej na zaufaniu względem Niego. Otwiera i uzdrawia nasze serca, abyśmy żyli w komunii miłości z Nim, a nie ograniczali się do pustego rytualizmu.

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 35

Source: czytanie

kkkdkkdd