Książka dnia, 8 listopada 2017
8 listopada, 2017
Czytania na środę, 8 listopada 2017
8 listopada, 2017

Rozważanie na środę, 8 listopada 2017

Bycie uczniem Chrystusa, życie Ewangelią, wypełnianie Bożych przykazań podobne jest do budowania wieży albo stoczenia bitwy. Jest trudne. Wymaga odwagi i wielkiego wysiłku. Czy wystarczy nam siły, pobożności, dobrych chęci, aby codziennie brać swój krzyż i trwać przy Chrystusie? Wyrzec się wszystkiego, co posiadamy, to uznać, że wszystko, co mamy, to za mało, aby osiągnąć chwałę nieba. Zbawienie jest darem Boga.

Anna Nowak, „Oremus” listopad 2007, s. 38

Source: czytanie

kkkdkkdd