Książka dnia, 12 września 2017
12 września, 2017
Czytania na wtorek, 12 września 2017
12 września, 2017

Rozważanie na wtorek, 12 września 2017

Aby zachować wierność powołaniu otrzymanemu na chrzcie, powinniśmy każdego dnia świadomie na nowo je podejmować. Codziennie – jako lud kapłański – składać siebie w ofierze, przeciwstawiając się dążeniom ciała, a żyjąc według ducha; jako lud królewski – pełnić misję królewską, naśladując Chrystusa-Sługę; wreszcie – jako lud prorocki – głosić potęgę Boga, dając świadectwo nowego życia.

ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 47

Source: czytanie

kkkdkkdd