Książka dnia, 17 grudnia 2019
17 grudnia, 2019
Czytania na wtorek, 17 grudnia 2019
17 grudnia, 2019

Rozważanie na wtorek, 17 grudnia 2019

Sprawy Boże dojrzewają powoli. Zanim w pokoleniu Judy przyszedł na świat zapowiedziany przez patriarchę Jakuba Władca Narodów, musiało upłynąć wiele pokoleń. Słuchając dziś długiej litanii imion wymienionych w rodowodzie Jezusa, kontemplujmy mądrość Boga, spokojnie kierującego światem według z góry powziętego planu swojej miłości, którego nie jest w stanie przekreślić żadna ludzka głupota. Ten sam Bóg sprawi, że także w naszym życiu niezrozumiałe dziś dla nas wydarzenia ułożą się kiedyś w piękną, sensowną całość.

Mira Majdan, „Oremus” grudzień 2007, s. 64

Source: czytanie

kkkdkkdd