Książka dnia, 23 kwietnia 2019
23 kwietnia, 2019
Czytania na wtorek, 23 kwietnia 2019
23 kwietnia, 2019

Rozważanie na wtorek, 23 kwietnia 2019

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus nie daje się już poznać w sposób bezpośredni, a jedynie poprzez znaki. Maria Magdalena rozpoznała Go dopiero, gdy wypowiedział jej imię. Nie jesteśmy w żaden sposób poszkodowani w stosunku do tych, którzy spotykali Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Dla nas uprzywilejowanym miejscem spotkania z Nim jest wspólnota Kościoła, w której głoszone jest Jego słowo i sprawowane są sakramenty. Obietnica udziału w życiu zmartwychwstałego Pana dotyczy nas i wszystkich pokoleń, które jeszcze nadejdą.

Ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 8

Source: czytanie

kkkdkkdd