Książka dnia, 28 marca 2023
28 marca, 2023
Czytania na wtorek, 28 marca 2023
28 marca, 2023

Rozważanie na wtorek, 28 marca 2023

W czytaniu z Księgi Liczb usłyszymy, że zesłał (…) Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi. Czy nie jest ta, że to my sami ściągamy na siebie nieszczęścia, a nasze grzechy nas kąsają? Bóg daje się nam poznać w Jezusie ukrzyżowanym. On cały spragniony jest tego, by nas nie potępiać, ale nieść nam ocalenie. Chce nas wybawiać od śmierci, którą zasiewamy w naszych sercach.

Wojciech Jędrzejewski OP, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 138

Source: czytanie

kkkdkkdd