Książka dnia, 29 października 2019
29 października, 2019
Czytania na wtorek, 29 października 2019
29 października, 2019

Rozważanie na wtorek, 29 października 2019

Żydzi podczas świętowania Paschy nie mogą jeść nic kwaszonego. A Jezus porównuje dziś królestwo Boże do zaczynu, którym kobieta zakwasza ciasto. Królestwo Boże, Pascha Boga z ludźmi, to ewangeliczna rewolucja: nie ma ono początku wśród ludzi sprawiedliwych, bezgrzesznych, bez skazy, lecz wzrasta pośród grzeszników, dla których Jezus wcielił się, umarł i zmartwychwstał. Odkupieni grzesznicy, oni są zaczynem królestwa.

Małgorzata Konarska, „Oremus” październik 2007, s. 134

Source: czytanie

kkkdkkdd