Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium w Rzeszowie

Do Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie należy 15 członków.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest organizacją katolicką. Powołane zostało decyzją Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego dnia 31 lipca 1993r., a zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie 23 września 1993r. Posiada swój statut i osobowość prawną. Jego celem jest niesienie duchowej i materialnej pomocy przygotowującym się do kapłaństwa alumnom, troska o rozwój powołań kapłańskich, i apostolstwo poprzez szerzenie idei Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Stowarzyszeniem Przyjaciół WSD w Rzeszowie opiekuje się Prezes Stowarzyszenia Ks. Paweł Synoś oraz alumni odpowiedzialni za pismo seminaryjne „Znak Łaski”.
Więź między Przyjaciółmi a Wspólnotą seminaryjną podtrzymywana jest poprzez:

  • Spotkanie Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
  • Dni skupienia
  • Pielgrzymki
  • Wyjazdy Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii, w których istnieją parafialne oddziały SP WSD.

W każdą niedzielę w kaplicy seminaryjnej odprawiana jest Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia. Każdy Członek Stowarzyszenia Przyjaciół otrzymuje czasopismo Seminaryjne „Znak Łaski”, redagowane przez alumnów naszego seminarium, a wydawana trzy razy w roku (grudzień, kwiecień, czerwiec). Stowarzyszenie stara się o swój rozwój przez zjednywanie nowych Członków przy okazji „wyjazdów powołaniowych” Księży Przełożonych, diakonów i kleryków do parafii Diecezji Rzeszowskiej.
Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia należy mieć ukończone 18 lat życia i wyrazić gotowość przystąpienia do tej organizacji. Członkowie otrzymują legitymacje.

kkkdkkdd