Historia Kościoła w Cieklinie

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu.
Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony był 1485 r. a konsekrowany w roku 1542 Był to budynek drewniany.

Następny kościół parafialny, po wysłużeniu poprzedniego, został wzniesiony 1631 roku, a poświęcony 3 września 1640 roku. Był on z drewna modrzewiowego.

Obecny kościół, według projektu architekta Jana Sasa Zubrzuckiego, przy pomocy składek parafian i sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece ks.Mikołaja Dzierżyńskiego budowany był w latach 1897-1904. Poświęcił go 14 października 1904 r. św. Biskup Józef Sebastian Pelczar.
Jest on budowlą murowaną, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego z kamieniołomu z góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych. Na jej szczycie umieszczono kulę o średnicy około sześćdziesięciu cm., wykonaną z miedzianej blachy, zwieńczoną krzyżem. Kościół jest wysoki na około 40 metrów.

kkkdkkdd